تولید مکانیزه

خط تولید کاملا پیشرفته و مکانیزه بدون دخالت دست در بسته بندی

شعب فراوان

تعدد شعب در سطح شهر شیراز با بیش از 13 شعبه فعال فروش

باشگاه مشتریان

حضور مشتریان در باشگاه مشتریان و کسب امتیاز و خدمات ویژه

فروش اینترنتی

برای اولین بار فروش کلیه محصولات بصورت آنلاین و تحویل در محل