فروشگاه
عضویت
 

خط مشی کیفی و امنیت مواد غذایی شرکت گل پونه

شرکت گل پونه شیراز به عنوان یکی از شرکت های بسته بندی انواع سبزیجات خرد شده ، ساده و مخلوط با همکاری کارکنان شرکت در جهت بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی مواد غذایی و رعایت الزامات قانونی و استاندارد های ملی ، نیاز مندی های مشتری و سایر جنبه های کیفی و بهداشتی محصولات تولیدی و کاهش ضایعات و خطرات ناشی از محصولات نا منطبق ، برای کسب هرچه بیشتر رضایت مشتریان خود تلاش می نماید .لذا بر آن است تا با استمرار و تلاش خستگی ناپذیر سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی مواد غذایی خود را با الگو قرار دادن استاندارد هایی از ISO 9001:9008 و HACCP اجرا نماید تا به اهداف ذیل دست یابد :

1- افزایش رضایت مشتری

2- تنوع در محصول 

3- جذب نیروی انسانی کارآمد

4- معرفی برند گل پونه در سطح وسیع