فروشگاه
عضویت

تنوع وزن : 90 گرم ، 110 گرم ، 250 گرم / ماندگاری : در یخچال 15سانتیگراد 3 ماه / در فریزر -18 سانتیگراد 6 ماه / خواص غذایی :داراي تركيبات گوگردي ، قند ، كلسيم ، املاح سديم و پتاسيم يد ، سيليس ، آهن ، فسفر و ویتامين هاي «A» ، «B» و«C»