فروشگاه
عضویت
  • کلم سر
  • هویج رنده
  • مغز کاهو
  • لوبیا سبز
  • زیتون سیاه
  • زیتون والیا
  • زیتون ویژه
  • فلفل دلمه
  • فلفل شیرین
  • میوه تمر

تنوع وزن :230 گرم ، 420 گرم ، 5 کیلو / ماندگاری : در یخچال+5 سانتیگراد 3 روز / در فریزر -18 سانتیگراد6 ماه / خواص غذایی : روشن کننده ی پوست صورت، قوی شدن بینایی ، برطرف نمودن سرفه های شدید،آسم و مشکلات تنفسی